Micro Đơn Hướng DM-1100

496.000 

DM-1100 là micro đa năng mang lại âm thanh trung thực cho người dùng.