Our CCS 1000 D Digital Discussion System is compact, easy-to-set-up, and easy-to-use. Yet it provides advanced features and exceptional versatility making it the ideal solution for small-to-medium-scale meeting areas.

Hệ thống âm thanh hội thảo kỹ thuật số CCS 1000 D là lựa chọn hoàn hảo: hệ thống thiết bị hội nghị an toàn, chất lượng với một mức giá phù hợp.

Hệ thống hội thảo CCS 1000 D Tính năng nâng cao và tính đa năng vượt trội : nhỏ gọn, dễ cài đặt và dễ sử dụng.Bosch CCS 1000 D lý tưởng họp có quy mô từ nhỏ đến vừa: tòa thị chính, các trung tâm kinh doanh tại địa phương và phòng xử án, cũng như cho các công ty cho thuê để dùng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.