Hiển thị tất cả 32 kết quả

Hệ thống hội thảo

-9%
2.328.000  2.112.000 
-5%

Tăng âm (amply) công suất

Tăng âm TOA SA-60D AS Dành Cho Phòng Học

6.532.000  6.205.000 
-20%
1.983.000  1.587.000 
-20%
1.265.000  1.012.000 
-20%
4.189.000  3.351.000 
-20%
4.749.000  3.799.000 
-20%
22.406.000  17.925.000 
-20%
4.147.000  3.318.000 
-20%
3.293.000  2.635.000 
-20%
13.095.000  10.476.000 
-30%

Âm Thanh Toa

Bộ Sạc Pin BC-900

32.858.000  23.001.000 
-20%
11.732.000  9.386.000 
-20%
10.276.000  8.221.000 
-20%

Hệ thống hội thảo

Bộ Chủ Tịch TS-801

11.112.000  8.889.000 
-20%
10.203.000  8.162.000 
-20%

Âm Thanh Toa

TS-811 Chairman Unit

10.850.000  8.680.000 
-20%
26.094.000  20.875.000 
-20%
2.363.000  1.891.000 
-20%
1.590.000  1.272.000 
-20%
11.303.000  9.042.000 
-20%
11.914.000  9.532.000 
-20%

Âm Thanh Toa

Cầu Nối TS-919B4

3.986.000  3.189.000 
-20%

Âm Thanh Toa

Cầu Nối TS-919B1

1.992.000  1.594.000 
-20%
8.767.000  7.014.000 
-20%
12.114.000  9.691.000 
-20%
13.148.000  10.519.000 
-20%
27.983.000  22.386.000