Bắt đầu trong các phòng thu âm chuyên nghiệp, nơi trở ngại chính cho việc tái tạo âm thanh trung thực là tiếng ồn băng. Trong khi các hệ thống Dolby đang giúp đỡ trong lĩnh vực này, họ đã không giải quyết được vấn đề. dbx đã phát triển một quy trình mới gọi là giải mã decibel tuyến tính, một quá trình hiệu quả hơn nhiều lần so với Dolby trong việc giảm nhiễu băng. hệ thống giảm tiếng ồn băng dbx được sử dụng trong các phòng thu âm chuyên nghiệp trên toàn thế giới. dbx chỉ sản xuất thiết bị truy xuất tín hiệu, cho đến khi công ty trở thành một phần của nhóm BSR vào năm 1979. Các sản phẩm âm thanh sau này như Loa, Bộ khuếch đại, đầu phát CD đã được phân loại. Dòng người tiêu dùng dbx kết thúc vào năm 1989, khi lãnh đạo BSR Sanju Chiba thu hút BSR, đổi tên thành ELP và bán hết doanh nghiệp dbx.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.