Thiết kế độc đáo của các hệ thống Wave, Acoustic Wave, SoundDock và Lifestyle cũng như dây tai nghe in-ear hai màu của Bose là nhãn hiệu được đăng ký của Bose Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Các dấu hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và tên thương mại khác được đề cập trên trang web này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.